Historie, verdigrunnlag og mål

Innherred Cognac Club (ICC) er en sammenslutning hvor medlemmene har som sitt viktigste mål å tilegne seg kunnskaper om framstilling og nytelse av cognac innenfor en hyggelig og fordomsfri sosial ramme.

ICC består for tiden av fem medlemmer som alle er opptatt av å oppmuntre til, og delta i aktiviteter som kan bidra til å realisere det gode liv.

Medlemskap i ICC forutsetter en genuin interesse for å lære mer om cognac som kulturdrikk, samt ambisjoner om å utvikle sin evne til å praktisere nytelse av denne drikken i ulike sammenhenger - til glede både for seg selv og sine omgivelser.

Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, men felles for oss alle er at vi liker cognac og ønsker å utvikle våre evner til å bestemme ulike typer og lære mer om historie, geografi, råstoff, produksjon, lagring og salg knyttet til dette franske druebrennevinet.

Innherred Cognac Club ble stiftet høsten 1998. Læring om cognac og utvikling av evnen til å vurdere ulike typer står sentralt på våre møter. Vi avvikler fem-seks samlinger i løpet av året, og hver gang prøvesmaker vi tre typer cognac som vurderes i henhold til bestemte kriterier.

Formålet med ICC er altså både faglig og sosialt, noe som gjør medlemskapet utbytterikt på flere måter. Vi vil forsøke å gjennomføre studiereiser til Cognac i Frankrike med ujevne mellomrom. Så langt er det blitt tre turer til Charente-regionen: I mai 2002, september 2004, og den foreløpig siste i oktober 2008. Slike reiser gir medlemmene mulighet til å oppleve og studere cognac-produksjon på nært hold etter at vi har ervervet kunnskap om cognac på våre regelmessige samlinger. I november 2006 lyktes vi med vårt store mål - å fremstille en cognac til Steinkjer bys 150-årsjubileum i 2007. Den heter A.E. Dor Weidemann kunstnercognac Exclusive.