Møte fredag 5. mars 1999 (konstituerende møte).

Møtested: Hjemme hos Kjetil.
Til stede: Frank, Joar, Kolbjørn, Arnstein, Kjetil

Følgende sorter ble prøvesmakt:

Vurdering

Camus VS: Falt gjennom. Enkel smak.
Courvoisier VS: Røyksmak, litt ram, tørr.
Martell VS: Rund, mild, godt likt. Sikker/safe cognac.
BG XO: Karakteristisk lukt, fyldig smak (må vurderes mot andre XO-merker).
Favoritter:
Frank:BG XO pga karakteristisk odør. Rund.
Joar:Martell av gammel vane. Rund med lite smak.
Kolbjørn:BG XO. Dyp, rik, kraftig. Etterfulgt av Courvoiser VS.
Arnstein:BG XO
Kjetil:Martell VS pga mild lukt og smak.

Neste møte: Fredag 28. mai kl. 20.00 hos Kolbjørn.

Kjetil valgt til kasserer, Joar til revisor.

Ref.: Kjetil.

 

Tilbake til møteoversikt